Login:
Heslo:
 
Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
Vytvořte si webové stránky

Návštěvnost

Oblíbené odkazy:

Cyklostezka Bečva 

Společnost pro zvířata

Help for English

Base Camp Přerov

Hedvábná stezka

KALiMERA 

 
Navigace: MILUJEME KOLOBĚŽKY > Doprava a environment > Doprava budoucnosti

Doprava budoucnosti

Tuto kapitolu bych rád věnoval mé osobní vizi uspořádání dopravy jak v dálkovém měřítku, tak v regionální a městské oblasti.
Přeprava zboží, osob a informací byla a vždy bude pro lidstvo nepostradatelná činnost. Počet obyvatel planety rychle roste. V roce 1000 před n.l. byl počet lidí na Zemi 80 miliónu, nyní je 6 miliard. S nárůstem obyvatel roste také poptávka po dopravě. S postupným vývojem a se zvětšujícími se možnostmi člověka se doprava mění.  Do dneška se přistupovalo k uspokojení dopravní poptávky materialisticky. Vyvíjely se nové dopravní prostředky, stavěly větší a delší dopravní cesty a každý člověk toužil vlastnit automobil. V dnešní době je již tento trend neudržitelný. Negativní dopady dopravy na planetu a lidstvo se zvýšily takovým způsobem, že je nutné začít tuto situaci řešit. Věřím, že brzy přijde čas pozitivních priorit, kdy naplnění osobních duševních cílů převáží cíle materiální. Vždyť každý člověk by chtěl být zdravý, žít v klidném a bezpečném prostředí, které je součástí živoucí přírody. Již v současné době disponujeme technologiemi, které umožňují vybudovat takové prostředí. Je to pouze na lidském rozhodnutí, zda převáží choutky po kariéře, financích, po dobývání cizího území či cizích trhů nebo se zdroje a prostředky budou investovat pro dobro lidstva a planety.
 
 
 
V součastné době je ve vyspělých zemích krajina tvořena systémem dopravních tras od dálnic, dálničních nadjezdů, podjezdů a obchvatů až po četné regionální silnice. Krajina je protkaná pavoučí sítí asfaltu do které se paradoxně chytá jejich tvůrce. Cílem řešení je odstranit všechny nežádoucí vlivy na environment, plynoucí ze součastného dopravního systému. Jsou to zábor a fragmentace území, které narušují estetický ráz krajiny a omezují životní podmínky zvěře. Dále znečištění ovzduší, hluk, nehodovost.
Řešením je umístit převážnou část dopravního systému do podzemí. Vytipovat místa s vysokou dopravní nabídkou a poptávkou a spojit tyto centra (velká města, výrobní komplexy, přístavy, překladiště) podzemním tunelem, ve kterém se budou pohybovat velkou rychlostí kontejnery se zbožím a kontejnerům podobné vlaky pro hromadnou přepravu lidí. Tyto kontejnery budou poháněny buď vlastním pohonem - elekromotor nebo nezávislým pohonem – stlačený vzduch. Energie bude použita z obnovitelných zdrojů.
Propagační obrázek firmy Sumitomo Metals
 
Tyto technologie podzemní potrubní přepravy se již s úspěchem používají, byť v omezené míře. V Japonsku v roce 1983 firma Sumitomo Metals navrhla a realizovala podzemní potrubní přepravu materiálu. Tato doprava se využívá také v USA a Rusku.
Dalším příkladem realizované podzemní dopravy může být např. tunel pod průplavem La Mance, ovšem nejdelším podmořským tunelem na světě je tunel Seikan, který spojuje japonské ostrovy Honšú a Hokkaidó a měří 53,85 kilometrů.
Podzemní potrubní doprava umožní přepravu zboží mezi regiony a státy na velké vzdálenosti. Zajistí zachování panenské krajiny v oblastech, které nebudou osídlené lidmi.
 
 
 
I u regionální dopravní sítě bude snaha co nejvíce silnic umístit pod zemský povrh aby došlo k co nejmenšímu záboru půdy.
Komunikace ve městech budou mít vyčleněné koridory tak, aby byly odděleny od chodců a cesty budou ústit na parkoviště, které budou v podlažních domech. Převážná většina osobní dopravy bude realizována regionální a městskou hromadnou dopravou. Jelikož motorová vozidla nebudou jezdit na velké vzdálenosti bude jim stačit elektrický pohon, který je tichý a nezamořuje ovzduší škodlivými látkami. Řízení a navigace vozidel budou plně computerizované, což odstraní nehodovost a dopravní zácpy, protože bude pro každé vozidlo automaticky vybraná ta časově nejvýhodnější cesta. Na přestupních stanicích mezi velkými městy bude možnost si pronajat osobní vozidlo nebo naložit svůj automobil do nákladního vozu kontejnerové potrubní dopravy. Přeprava zboží bude plně založena na principu kombinované kontejnerové dopravy.
Místo špinavých cest, hluku a smogu budou ve městech kralovat tiché pěší zóny vedené mezi zelení. Stromy, keře a rostliny budou růst nejen ve venkovních prostorech, ale i v budovách. Např. vestibul hromadné dopravy, ve kterém porostou palmy a poteče potůček navodí příjemnou a pozitivní náladu pro cestující.
 
Cestování budoucnosti
 
-PV-
 
© kolobka.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma