Login:
Heslo:
 
Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
Vytvořte si webové stránky

Návštěvnost

Oblíbené odkazy:

Cyklostezka Bečva 

Společnost pro zvířata

Help for English

Base Camp Přerov

Hedvábná stezka

KALiMERA 

 
Navigace: MILUJEME KOLOBĚŽKY > Články > Den Země 2011 v Přerově

Den Země 2011 v Přerově

Od roku 1990 se koná 22 dubna mezinárodní svátek Den Země. Je zaměřený na životní prostředí a oslavuje planetu Zemi. Celosvětově se ho účastní více než miliarda lidí v 175 státech. Na jeho základě byla přijata celá řada zákonů například Zákon o čistotě ovzduší, Zákon o čistotě vody, Zákon o ohrožených druzích. Den Země, mimo jiné, zábavnou formou přibližuje životní prostředí široké veřejnosti a ukazuje na možnosti, které zkvalitní život každého z nás a především našich dětí. Ať jsou to možnosti globální jako zvýšení energetické účinnosti a hledání obnovitelných zdrojů energie, recyklování materiálů a odpadů, vyloučení používání chemikálií a odpadů, které ničí ozónovou vrstvu Země nebo možnosti regionální například omezení eroze půdy a snižování její produktivity, pěstování biopotravin a jejich konzumace v regionu, přetížení místní dopravní sítě, ochrana lesů a ohrožených zvířat.
V našem městě se organizací tohoto svátku ujalo Enviromentální centrum Přerov, které dokázalo se čtrnácti dobrovolníky a s nulovými náklady poprvé veřejně představit Den Země v Přerově. Mezi těmito dobrovolníky byli i členové našeho Prvního přerovského koloběžeckého klubu. V prostorách Enviromentálního centra na Komenského ulici a na parkovišti Finančního úřadu bylo rozmístěno několik stánků s ekologickou tématikou doplněnou o hry pro děti, které si odnesly věcné ceny darované sponzory. Tématicky bylo představeno regionální biozemědělství  a zdravé potraviny, dále ochrana lesů a ptáků. Sdružení FOREST představilo ucelené téma ochrany vlků a jejich významu ve volné přírodě. Ekologicky šetrná doprava byla zastoupena elektrokolami a dále koloběžkami, které jsou určeny pro všechny věkové kategorie jako alternativní dopravní prostředek a relaxační sport.
O tom, že se akce povedla, svědčí spokojenost návštěvníků a srdečné úsměvy dětí.
 
-PV-
 
 
 
 
 
 
 
© kolobka.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma